Majoor Bosshardt (1913-2005)
Luitenant-kolonel Bosshardt, beter bekend als majoor Bosshardt, is jaren het boegbeeld van het Leger des Heils geweest. Een markante persoonlijkheid die niet terugdeinsde voor een leven op de Amsterdamse Wallen. Daar werkte ze volgens het beproefde sss-recept: soap, soup en salvation (zeep, soep en redding). In die volgorde, want Bosshardt had geleerd dat hongerige magen eerst gevuld moeten worden voordat mensen oor voor het evangelie hebben. Prinses Beatrix was zeer onder de indruk van majoor Bosshardt. Ze besloot, getooid met pruik en dikke bril, in 1965 een avond met de ‘majoor’ op stap te gaan. Samen verkochten ze het evangelisatieblad de Strijdkreet en gingen ze op bezoek bij prostituees op de Wallen. De majoor had vele bewonderaars, al is ze altijd dicht bij zichzelf gebleven. “Ik heb mijn werk bij het Leger altijd met mijn hele hart en met veel plezier gedaan. Maar een bijzondere vrouw? Nou, nee. Echt niet.” Op 25 juni 2005 is majoor Bosshardt op 94-jarige leeftijd overleden. Tegenwoordig is het op 8 juni – haar verjaardag – Majoor Bosshardtdag.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies zelf een lied dat je mooi vindt)

God, U bent liefde: bij U is vreugde, blijvende vreugde.

Psalm 82
God staat op in de hemelse raad: hij spreekt recht in de kring van de goden:
‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig: en kiest u partij voor wie kwaad doen?
Doe recht aan weerlozen en wezen: kom op voor verdrukten en zwakken,
bevrijd wie weerloos zijn en arm: red hen uit de greep van wie kwaad wil.
U toont geen inzicht, geen begrip en doolt in duisternis rond: de aarde wankelt op haar grondvesten.
Ooit heb ik gezegd: “U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.”
Toch zult u sterven als mensen: ten val komen als aardse vorsten.’
Verhef u, God, spreek recht op aarde: alle volken behoren u toe.

God, U bent liefde: bij U is vreugde, blijvende vreugde.

Bijbellezing
Prediker 7:1-14
Galaten 4:12-20
Matteüs 15:21- 28

Stilte

God, U bent liefde: bij U is vreugde, blijvende vreugde.

Majoor Bosshardt zei: 
» Ik vind prostitutie geen zonde. Ik denk wel dat de vrouw, of de seksualiteit, niet bedoeld is voor tien klanten in acht uur tijd. Maar ik vind niet dat ik het recht heb een ander te veroordelen. «

Bid voor je buren

Barmhartige God, wij weten wel dat alle goede en volkomen gaven van U afkomstig zijn. U hebt ons niet met lege handen de wereld ingestuurd. Laat onze handen niet gesloten blijven en ons hart niet versteend, maar stort zelf uw zegen over ons uit, opdat onze gave een gave van U moge zijn, goed en volkomen.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)