Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Niets zal je ontbreken, God vervult alles.

Psalm 86:14-17
God, een opstandige bende komt op mij af: met geweld bedreigen zij mijn leven, zij houden u niet voor ogen.
U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig: geduldig, trouw en waarachtig.
Keer u tot mij en wees mij genadig: schenk kracht aan uw dienaar, red het kind van uw dienares.
Geef mij een teken van uw goedheid: dan zullen mijn haters verbleken en zien dat u, HEER, mij bijstaat en troost.

Niets zal je ontbreken, God vervult alles.

Bijbellezing
Numeri 9:15-23; 10:29-36
Romeinen 1:1-15
Matteüs 17:14-21

Stilte

Niets zal je ontbreken, God vervult alles.

Frère Alois van Taizé schreef: » Net als de zon is God te verblindend dat we naar Hem zouden kunnen kijken. Maar door Jezus straalt het licht van God heen. De hele Bijbel trekt ons toe naar dit vertrouwen: de absoluut transcendente God treedt onze menselijke werkelijkheid binnen en spreekt tot ons in een taal die we kunnen bevatten. Wat is kenmerkend voor het christelijke geloof? De persoon van Jezus en een levende relatie met hem. Dit te doorgronden, daar zijn we nooit mee klaar. «

Bid voor je collega’s

Heilige Geest, Geest van vertroosting, bij U ontdekken wij dat wij nooit eenzaam zijn, omdat U in ons een voortdurende verbondenheid onderhoudt met God.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)