Wereldvluchtelingendag
Jaarlijks is het op 20 juni in meer dan honderd landen Wereldvluchtelingendag. Het is een speciale herdenkingsdag om begrip voor vluchtelingen te tonen en hun bijdragen aan vrede te vieren. De dag is ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Psalm 88:10-19
Mijn ogen zijn dof van ellende: ik roep u aan, HEER, elke dag,
en strek mijn handen naar u uit.
Doet u aan doden wonderen: staan schimmen op om u te loven?
Komt uw liefde in het graf ter sprake: of uw trouw in de afgrond?
Weet men in de duisternis van uw wonderen: of van uw weldaden in het land der vergetelheid?
Daarom roep ik u om hulp, HEER: elke morgen nader ik u met mijn gebed.
Waarom, HEER, verstoot u mij: en verbergt u voor mij uw gelaat?
Ik ben verzwakt, van jongs af in doodsgevaar: verbijsterd moet ik uw woede verduren.
De gloed van uw toorn overweldigt mij: uw verschrikkingen maken mij
sprakeloos,
als water omringen ze mij, dag aan dag: van alle kanten sluiten ze mij in.
Mijn beste vrienden hebt u van mij vervreemd: mijn enige metgezel is de duisternis.

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Bijbellezing
Numeri 16:1-19
Romeinen 3:21-31
Matteüs 19:13-22

Stilte

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Clara van Assisi leefde in de middeleeuwen en was stichter van een kloosterorde. Zij schreef: » O zalige armoede: aan wie haar liefhebben en omhelzen, geeft zij eeuwigdurende rijkdom. O heilige armoede: aan wie haar bezitten en naar haar verlangen, belooft God het rijk der hemelen en schenkt Hij zonder twijfel de eeuwige glorie en het zalige leven. «

Bid voor jezelf

Wij weten, Heer, dat alleen U echte bescherming kunt geven. Wij bidden U: bescherm de vluchtelingen over heel de wereld tegen ziekte, honger, kogels en nachtmerries. Geef dat wij hen met open armen ontvangen en in hun verdriet delen. Want ook al zijn zij weg uit de bedreiging, de bedreiging zit misschien nog wel in hen.

Onze Vader

God beschermt je met zijn zegen.
God schenkt je zijn glimlach.
God kijkt je vol vrede in de ogen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)