Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Psalm 91:1-2
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont: en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Bijbellezing
Numeri 22:21-38
Romeinen 7:1-12
Matteüs 21:23-32

Stilte

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Ad Lenglet is abt van een benedictijnenklooster in Vaals. Hij zei: » Het is niet zo dat je nederigheid gaat beoefenen uit de ambitie om zelf beter te worden. Om in aanzien te stijgen bij andere mensen. Als je nederig wilt zijn om met trots te kunnen zeggen dat je nederig bent, dan heeft die nederigheid geen enkele betekenis. Echte nederigheid confronteert ons namelijk voortdurend met de vraag: wie ben ik zonder de mooie opmaak die ik mezelf graag gun? «

Bid voor jezelf

De afgrond van het geweten van de mens ligt open en bloot voor uw ogen, Heer. Wat zou er in mij voor U verborgen kunnen blijven, zelfs als ik het U niet zou willen belijden? Ik ben gewoon een open boek voor U, Heer, hoe ik ook ben.

Onze Vader

God beschermt je met zijn zegen.
God schenkt je zijn glimlach.
God kijkt je vol vrede in de ogen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)