Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Ik zal de Heer elke dag prijzen. Ik loof Hem voortdurend met mijn lippen.

Psalm 93
De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed:
de heer is met macht bekleed en omgord.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet: en vast staat van oudsher uw troon,
u bent van alle eeuwigheden.
De stromen verheffen, HEER: de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.
Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee: is hoog in de hemel de machtige HEER.
Uw uitspraken zijn betrouwbaar: Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen.

Ik zal de Heer elke dag prijzen. Ik loof Hem voortdurend met mijn lippen.

Bijbellezing
Deuteronomium 3:18-28
Romeinen 9:19-33
Matteüs 24:1-14

Stilte

Ik zal de Heer elke dag prijzen. Ik loof Hem voortdurend met mijn lippen.

Franciscus van Sales, een bisschop uit de zeventiende eeuw, schreef: » Het is mooi op deze aarde te kunnen liefhebben zoals men liefheeft in de hemel en elkaar in deze wereld te leren liefhebben zoals wij het voor eeuwig in de andere wereld zullen doen. Ik spreek hier niet over de gewone naastenliefde want die moeten wij voor alle mensen hebben; ik spreek over geestelijke vriendschap waarbinnen twee, drie of meer personen hun devotie, hun geestelijke affectie uitwisselen en werkelijk één van geest worden. «

Bid voor jezelf

Groot is uw glorie, Heer van de hemelse legers. U wil ik aanbidden, naar U zoeken alle uren van deze dag. Laat U vinden, Heer. Op de hoek van de straat, in de begroeting van mijn buren, in de ogen van de eenzame collega, in de roep van een vriend in nood. Niet in de grote dingen wil ik U zoeken, Heer, maar in het kleine.

Onze Vader

God beschermt je met zijn zegen.
God schenkt je zijn glimlach.
God kijkt je vol vrede in de ogen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)