Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Wij buigen voor uw troon, Heer, en richten ons weer op om uw gezicht te zien.

Psalm 98:1-3
Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen: zijn heilige arm heeft redding gebracht.
De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt: voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël: De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.

Wij buigen voor uw troon, Heer, en richten ons weer op om uw gezicht te zien.

Bijbellezing
1 Samuel 20:24-43
Handelingen 13:1-12
Marcus 2:23 -3:6

Stilte

Wij buigen voor uw troon, Heer, en richten ons weer op om uw gezicht te zien.

Frère Roger, de oprichter van de gemeenschap van de broeders van Taizé, schreef: » Waar je ook bent op aarde, jij wilt het geheim doorgronden dat in het hart van je hart ligt: ervaar je in jezelf, soms heel even, de woordeloze verwachting van een aanwezigheid? Alleen die verwachting, alleen dat verlangen naar God is al het begin van geloof. «

Bid voor je familie

Christus Jezus, U bent niet op aarde gekomen om de wereld te oordelen, maar om ervoor te zorgen dat ieder mens zich één weet met U en de medemens. En als de liefde zover gaat dat ze vergeeft, dan komt het hart, ook al is het nog zo beproefd, weer tot leven.

Onze Vader

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer is naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar.
De Heer is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer is om je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer is boven je, om je te zegenen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen.