Rembrandt van Rijn (ca. 1607-1669)
Rembrandt van Rijn, geboren in Leiden, is een van de grootste Nederlandse schilders aller tijden. Al op jonge leeftijd wordt hij beroemd, al is zijn levensloop beslist tragisch. Op dertigjarige leeftijd schildert hij zichzelf met zijn vrouw Saskia in een kroeg. Een zelfverzekerde man, rijk en beroemd. Dat verandert in de jaren die volgen. Drie pasgeboren baby’s draagt hij naar het graf en in het jaar 1642 sterft zijn geliefde Saskia. Als hij opnieuw trouwt, krijgt hij twee kinderen, van wie slechts één hem overleeft. In 1663 sterft zijn tweede vrouw en enkele jaren later zijn 27 jaar oude zoon Titus, uit zijn eerste huwelijk. Toch maken de vele tegenslagen hem geen verbitterde man. Zijn onrustige karakter wordt zelfs rustiger. Hij vindt vrede in God – goed te zien op een van zijn laatste schilderijen: De terugkeer van de verloren zoon. Over dat schilderij schreef Henri Nouwen een boek. Over de oudere Rembrandt schrijft hij: “Hij hongert niet langer naar de pracht en de praal van rijkdom en roem, een honger die nooit gestild wordt, maar naar de schittering die in de menselijke ziel verborgen ligt en de dood overstijgt.”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen
jubelen voor de Heer.

Psalm 98:4-9
Juich de HEER toe, heel de aarde: juich en jubel, zing het uit.
Zing voor de HEER bij de lier: laat bij de lier uw lied weerklinken.
Blaas op de ramshoorn en de trompetten: juich als de HEER, uw koning, verschijnt.
Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft: laat juichen de wereld met haar bewoners.
Laten de rivieren in de handen klappen: en samen met de bergen jubelen voor de HEER, want hij is in aantocht: als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten: de volken oordelen naar recht en wet.

Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen
jubelen voor de Heer.

Bijbellezing
1 Samuel 21:1-15
Handelingen 13:13-25
Marcus 3:7-19

Stilte

Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen
jubelen voor de Heer.

In het boek Eindelijk thuis, het boek van Henri Nouwen over de terugkeer van de verloren zoon, schrijft hij: » Kan ik geven zonder er iets voor terug te verlangen, liefhebben zonder voorwaarden te stellen? Omdat ik weet hoe mateloos mijn behoefte aan menselijke erkenning en genegenheid is, weet ik heel goed dat dit een levenslange worsteling zal zijn. Maar ik ben er ook van overtuigd dat ik elke keer als ik over deze behoefte heen stap en iets doe wat niet is ingegeven door de mentaliteit van ‘voor wat, hoort wat’, ervan op aan kan dat mijn leven werkelijk de vruchten van Gods Geest zal dragen. «

Bid voor je collega’s

Liefdevolle Vader, U die altijd op ons wacht, raak ons aan het in diepste van ons hart waar ons zijn, onze identiteit geborgen is. Bevestig ons daar, zeg ons dat U van ons houdt. Als wij verloren zijn omdat wij gevlucht zijn of omdat wij juist braaf gebleven zijn, verwelkom ons dan in uw liefde en leer ons hoe wij voor onze naaste broeders en zusters een vader kunnen zijn.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)