Thomas a Kempis (1380-1472)
Thomas a Kempis wordt geboren in Kempen, Duitsland. Op zijn vijftiende gaat hij studeren in Deventer. Later wordt hij monnik bij de augustijnen in Agnietenberg, vlak bij Zwolle. Daar schrijft hij het boek Imitatione Christi, over de navolging van Christus. Dit boek is na de Bijbel het meest gedrukte christelijke boek ter wereld. Het boek staat in de traditie van de Moderne Devotie. Dat was een middeleeuwse spirituele vernieuwingsbeweging die zich verzette tegen misstanden in de kerk en veel nadruk legde op de persoonlijke relatie met God. Nog altijd is het boek populair onder zowel katholieken als protestanten. Niet dat het een makkelijk boek is. Thomas vraagt de lezer zich af te wenden van de mensen en zich terug te trekken in de eigen binnenkamer. Hij schrijft: “In stilte en rust kan iemand met de juiste devote instelling groeien en steeds beter begrijpen wat God in de Bijbel bedoelt; daar vloeien als het ware de tranen van spijt om de ziel te reinigen en zuiver te maken.”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Onze ziel verlangt naar de Heer, ons hart vindt vreugde in God.

Psalm 103:1-5
Prijs de HEER, mijn ziel: prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel: vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld: hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf: hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk: uw jeugd vernieuwt zich als
een adelaar.

Onze ziel verlangt naar de Heer, ons hart vindt vreugde in God.

Bijbellezing
2 Samuel 2:1-11
Handelingen 15:36-16:05
Marcus 6:14-29

Stilte

Onze ziel verlangt naar de Heer, ons hart vindt vreugde in God.

Thomas a Kempis schreef: » Doe de deur achter je dicht en vraag of Jezus, die je inmiddels zo dierbaar is geworden, je gezelschap wil houden. Blijf in je cel met hem, want nergens anders zul je zo veel gemoedsrust vinden. Als je nou nooit meer naar buiten zou gaan en alle geklets en geroddel buiten de deur zou houden, zou je die heilzame gemoedsrust ook heel goed vast kunnen houden. Vanaf het moment dat je toch weer een nieuwtje wilt horen, is ook meteen de onrust terug. «

Bid voor jezelf

Woon in ons, God. U bent welkom, alle dagen. Verander ons leven, vorm ons om. Wij zijn niet waardig kinderen van U te zijn en toch zijn wij het. In uw grote liefde wilt U ons beminnen en ons maken tot uw evenbeeld.

Onze Vader

God beschermt je met zijn zegen.
God schenkt je zijn glimlach.
God kijkt je vol vrede in de ogen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)