Maximiliaan Kolbe (1894-1941)
Opnieuw een martelaar die sterft in concentratiekamp Auschwitz. Maximiliaan Kolbe is een Poolse priester, geboren in de buurt van Lódz. Op jonge leeftijd treedt hij in bij de franciscanen. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog verspreidt hij felle antinaziboodschappen via katholieke media. In het klooster waar hij met achthonderd (!) broeders woont, vangt hij duizenden onderduikers op, waaronder vele Joden. Hij wordt gearresteerd en door de Gestapo naar Auschwitz gebracht. Als daar iemand uit zijn barak een ontsnappingspoging doet, worden tien mannen veroordeeld tot de hongerdood in een bunker. Een van hen begint te schreeuwen: “Mijn vrouwen, mijn kinderen, ik zal ze nooit meer zien.” Als Maximiliaan dat hoort, vraagt hij de bewakers hem naar de bunker te sturen in plaats van deze man. Zijn verzoekt wordt ingewilligd. De tien mannen worden op 31 juli 1941 ingesloten. Als op 14 augustus vier mannen, onder wie Maximiliaan, nog in leven zijn, krijgen ze een dodelijke injectie.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.

Psalm 107:1-9
‘Loof de HEER, want hij is goed: eeuwig duurt zijn trouw.’
Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost: die hij verloste uit de greep van de angst,
bijeenbracht uit alle landen: uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden.
Soms doolden zij door de woestijn: maar een weg in de wildernis, een stad, een woonplaats vonden ze niet.
Ze kregen honger en dorst: en kwijnden van uitputting weg.
Ze riepen in hun angst tot de HEER: hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren,
hij wees hun de rechte weg: de weg naar een stad, een woonplaats.
Laten zij de HEER loven om zijn trouw: om zijn wonderen aan mensen verricht,
wie dorst had, gaf hij te drinken: wie honger had, volop te eten.

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.

Bijbellezing
2 Samuel 17:1-23
Galaten 3:6-14
Johannes 5:30-47

Stilte

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.

Maximiliaan Kolbe sprak tijdens het hoogtepunt van de Jodenvervolging de volgende woorden: » Haat is geen scheppende kracht: dat is alleen de liefde. «

Bid voor de kerk

Kom, heilige Geest, spreek altijd tot mijn hart. Als U echter liever zwijgt, laat dan uw zwijgen tot mij spreken. Want zonder U loop ik gevaar mijn eigen inzicht te volgen en dat te verwarren met wat U mij wilt leren.

Onze Vader

Hij is in je om je te reinigen,
boven je om je op te tillen,
onder je om je te dragen,
voor je om je te leiden,
achter je om je in bedwang te houden,
rondom je om je te beschermen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)