Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Het is goed te vertrouwen op God en te hopen op hem.

Psalm 109:20-25
Laat zó de HEER mijn aanklagers straffen: hen die zelf over mij dit kwaad afroepen.
Maar u, HEER, mijn God, doe voor mij wat tot eer van uw naam is: bevrijd mij, u bent goed en trouw.
Ik ben verzwakt en arm: gewond in het diepst van mijn hart.
Ik verdwijn als een schaduw die lengt: als een sprinkhaan die wordt afgeschud;
mijn knieën zijn slap van het vasten: ik ben tot op het bot vermagerd.
Ik wek de lachlust op: wie mij ziet schudt meewarig het hoofd.

Het is goed te vertrouwen op God en te hopen op hem.

Bijbellezing
1 Koningen 1:5-31
Handelingen 26:1-23
Marcus 13:14-27

Stilte

Het is goed te vertrouwen op God en te hopen op hem.

Johannes van het Kruis schreef: » Neem God tot bruidegom en vriend en verkeer voortdurend in zijn gezelschap en je zult niet zondigen en je zult weten lief te hebben en de dingen die je nodig hebt zullen gunstig voor je uitvallen. «

Bid voor jezelf

Christus Jezus, als wij samen zijn in uw naam, bent U in ons midden. U hebt geleden en bent opgestaan uit de dood: U geeft ons vrede, de vrede die we onszelf niet kunnen geven. U vergeeft ons en bevrijdt ons, zodat wij vrij zijn om lief te hebben.

Onze Vader

God beschermt je met zijn zegen.
God schenkt je zijn glimlach.
God kijkt je vol vrede in de ogen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)