Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Geef vrede, Heer, aan degenen die op U vertrouwen.

Psalm 113
Halleluja! Loof, dienaars van de HEER: loof de naam van de heer.
De naam van de HEER zij geprezen: van nu tot in eeuwigheid.
Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat: zij geloofd de naam van de HEER.
Verheven boven alle volken is de HEER: verheven boven de hemel zijn luister.
Wie is gelijk aan de HEER, onze God: die hoog daar boven zijn woning heeft,
die zijn oog richt naar beneden: wie in de hemel en op de aarde?
Hij verheft uit het stof wie berooid is: uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten: bij de hoogsten van zijn volk.
De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis: een vrolijke moeder van kinderen. Halleluja!

Geef vrede, Heer, aan degenen die op U vertrouwen.

Bijbellezing
2 Kronieken 6:32-7:07
Jakobus 2:1-13
Marcus 14:53-65

Stilte

Geef vrede, Heer, aan degenen die op U vertrouwen.

Bisschop Ambrosius van Milaan schreef: » De aarde is voor allen geschapen en behoort dus aan alle mensen toe. De natuur kent geen rijken. Als je iets aan een arme geeft dan komt dat niet van jou af, maar jij geeft hem iets terug wat van hem is. «

Bid voor jezelf

God van alle levenden, uw evangelie attendeert ons op mensen die geconfronteerd worden met een onzekere toekomst, die geconfronteerd worden met geweld, vervolging of verbanning. En U roept ons op om samen het menselijk lijden te verlichten.

Onze Vader

God beschermt je met zijn zegen.
God schenkt je zijn glimlach.
God kijkt je vol vrede in de ogen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)