Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

God is vol liefde, durf voor die liefde alles te geven.

Psalm 118:1-4
Loof de HEER, want hij is goed: eeuwig duurt zijn trouw.
Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’
het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’
wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw.

God is vol liefde, durf voor die liefde alles te geven.

Bijbellezing
1 Koningen 16:23-24
Filippenzen 1:12-30
Marcus 16:1-8

Stilte

God is vol liefde, durf voor die liefde alles te geven.

Moeder Teresa haalde vaak het volgende motto aan: » De vrucht van stilte is het gebed. De vrucht van het gebed is geloof. De vrucht van het geloof is liefde. De vrucht van liefde is dienstbaarheid. De vrucht van dienstbaarheid is vrede. «

Bid voor je vrienden

Heer, laat ons niet met lege woorden en vrome frasen spreken, maar toon ons dat liefhebben beter is dan spreken.

Onze Vader

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God zegen mij alle dagen lang.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)