Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder.

Psalm 119:33-40
Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten: dan volg ik die tot het einde toe.
Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen: hem onderhouden met heel mijn hart.
Laat mij het pad gaan van uw geboden: dat is mij het liefst.
Neig mijn hart naar uw richtlijnen: en niet naar winstbejag.
Houd mijn ogen af van wat leeg is: laat mij uw wegen gaan, en leven.
Kom uw belofte aan uw dienaar na: dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn.
Houd spot van mij af: die beangstigt mij, maar uw voorschriften maken mij gelukkig.
Hoe verlang ik naar uw regels: doe mij leven in uw gerechtigheid.

Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder.

Bijbellezing
1 Koningen 22:29-45
1 Corinthiërs 2:14-3:15
Mattheüs 5:1-12

Stilte

Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder.

De Spaanse mystica Theresia van Ávila schreef: » Mijn God, ik hoef niet naar de hemel op te klimmen om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden. Ik hoef mijn stem niet te verheffen om met U te praten. Al fluisterde ik heel zacht, U hoort mij al: want U bent in mij, ik draag U in mijn hart. «

Bid voor je familie

Ik ben van U, U schiep mij. Ik ben van U, U riep mij. Ik ben van U, U verloste mij. Ik ben van U, U hield van mij. Ik zal uw nabijheid nooit verlaten. Geef mij dood, geef mij leven. Geef mij ziekte, geef mij gezondheid. Geef mij eer, geef mij schaamte. Geef mij zwakheid, geef mij kracht. Ik zal bezitten wat U mij geeft.

Onze Vader

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer is naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar.
De Heer is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer is om je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer is boven je, om je te zegenen.
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)