Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit. Leid mij over de weg die eeuwig is.

Psalm 199:57-64
HEER, mijn enig bezit: ik heb beloofd mij te houden aan uw woorden.
Met heel mijn hart zoek ik uw gunst: wees mij genadig zoals u hebt beloofd.
Ik heb nagedacht over de weg die ik ga en volg weer het spoor van uw richtlijnen:
ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw
geboden.
Al zetten rondom mij zondaars hun strikken: uw wet vergeet ik niet.
Midden in de nacht sta ik op en loof u: om uw rechtvaardige voorschriften.
Ik ben een vriend van allen die u vrezen: en zich houden aan uw regels.
De aarde is vol van uw trouw, HEER: onderwijs mij in uw wetten.

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit. Leid mij over de weg die eeuwig is.

Bijbellezing

Stilte

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit. Leid mij over de weg die eeuwig is.

Frère Alois, prior van Taizé, schreef: » Solidariteit tussen mensen zou een stevige basis kunnen vinden door naar God te verwijzen. Maar bij vertrouwen in God zet men vaak vraagtekens. Veel gelovigen hebben moeite om God te ervaren in hun werk of studie, soms ook in hun familie. Er zijn heel veel mensen die niet kunnen geloven in een God die hen persoonlijk liefheeft. En velen stellen in alle oprechtheid de vraag: hoe weet ik of ik geloof? Geloof neemt in deze tijd de vorm aan van een risico, het risico van vertrouwen. Het is niet in eerste instantie het onderschrijven van bepaalde waarheden. Het is een relatie met God. Het roept ons op ons om te keren naar het licht van God. «

Bid voor de kerk

Dit is mijn gebed. Ik vraag U, Jezus, mij binnen te brengen in de gloed van uw liefde. Me zo innig één te maken met U, dat U in mij leeft en handelt.

Onze Vader

Hij is in je om je te reinigen,
boven je om je op te tillen,
onder je om je te dragen,
voor je om je te leiden,
achter je om je in bedwang te houden,
rondom je om je te beschermen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)