Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard.

Psalm 119:89-96
HEER, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.
Uw trouw duurt van geslacht op geslacht: u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan: alles is aan u onderworpen.
Verheugde ik mij niet in uw wet: ik zou vergaan van ellende.
In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten: daardoor houdt u mij in leven.
Ik ben van u, red mij: want steeds zoek ik uw regels.
Zondaars zijn uit op mijn ondergang: maar uw richtlijnen geven mij inzicht.
Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde: maar uw gebod is grenzeloos ruim.

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard.

Bijbellezing

Stilte

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard.

Rien van den Heuvel, abt in het benedictijnenklooster in Doetinchem, zei over het lijden in de wereld: » Lijden is niet te begrijpen. Als er geen verrijzenis was, als er niets is na dit leven, als hier alles is wat het leven te bieden heeft, dan zouden we leven in een vreselijke werkelijkheid. Maar aan de andere kant, als je in Afrika bent en ziet met wat voor kleine dingen ze daar ontzettend blij kunnen zijn, kunnen feestvieren en iets kunnen klaarmaken met niets en stralen van vreugde als ze je iets kunnen aanbieden, dan kunnen zij ook veel beter genieten dan wij. Maar de zinvraag is vaak heel ver weg. Daar heb ik het vaak moeilijk mee. Toen ik nog een jonge monnik was, waren er periodes dat ik maanden ongevoelig was, omdat ik het lijden niet begreep. Maar er is hoop. De mensen in de slumps hebben een karig bestaan, maar ik houd me vast aan een ding: op de een of andere manier kan God bij ieder mens zijn. «

Bid voor je familie

Wij zijn steeds weer op de vlucht voor uw gebod met woorden en allerlei vrome taal. Houd ons vast, neem ons gevangen, dwing ons onder uw woord, dat vandaag geldt, laat ons vandaag datgene doen wat ons te doen staat en laat ons dat doen in geloof.

Onze Vader

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer is naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar.
De Heer is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer is om je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer is boven je, om je te zegenen.
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)