Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Ik verlang, Jezus, om alles meer en meer aan U over te laten.

Psalm 124:1-5
Was de HEER niet voor ons geweest: Israël, blijf het herhalen –
was de HEER niet voor ons geweest: toen de mensen zich tegen ons keerden,
ze hadden ons levend verslonden: zo hevig was hun woede.
Dan had het water ons meegesleurd, de stroom ons overspoeld: wij zouden zijn overspoeld door het ziedende water.

Ik verlang, Jezus, om alles meer en meer aan U over te laten.

Bijbellezing

Stilte

Ik verlang, Jezus, om alles meer en meer aan U over te laten.

Broeder Laurentius, een zeventiende-eeuwse monnik, schreef: » Hij woont in ons binnenste, zoek hem dan niet elders. En is het dan niet ongepast, ja een beetje crimineel, als we hem daar alleen laten en onszelf verliezen in duizend futiliteiten? «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Kleine mensjes zijn wij, Heer, onze Vader. Maar U voelt zich niet te min bij ons te komen. U houdt zelfs van ons, meer dan van wat ook. En U belooft: Ik neem mijn intrek in jouw hart, als jij Mij volgt. Doe in ons hart, daar waar U woont, een verlangen groeien dat ons keer op keer doet terugkeren naar de van leven, naar de plek waar U bent.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)