Theresia van Ávila (1515-1582)
In het Spanje van de zestiende eeuw is Theresia van Ávila een wel heel bijzondere vrouw. In een tijd waarin vrouwen weinig te zeggen hebben, hervormt zij een hele kloosterorde, die van de karmelietessen. Ze oefent veel in stil-zijn en gebed. Verzonken in Gods aanwezigheid, krijgt ze visioenen. Ze schrijft verschillende boeken die tot op de dag van vandaag behoren tot de top van de Spaanse en spirituele literatuur. Omdat deze boeken ook voor de theologie van groot belang zijn, benoemt de kerk haar in 1970 tot kerkleraar. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de kerk dat een vrouw dat wordt. Ze schrijft belangrijke boeken, maar misschien is haar gebedsleven wel haar allergrootste gift aan de kerk. Over bidden schrijft ze: ‘Als je danst, dans dan; als je bidt, bid dan.’

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

U hebt mij uit de gevangenis bevrijd, nu zal ik uw naam danken.

Psalm 130:1-4
Uit de diepte roep ik tot u, HEER: Heer, hoor mijn stem, wees
aandachtig, luister naar mijn roep om genade.

Als u de zonden blijft gedenken, HEER: Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving: daarom eert men u met ontzag.

U hebt mij uit de gevangenis bevrijd, nu zal ik uw naam danken.

Bijbellezing

Stilte

U hebt mij uit de gevangenis bevrijd, nu zal ik uw naam danken.

Theresia van Ávila schreef: » Verheug je met de anderen. Voel mee met elkaars noden. Verdraag de fouten van anderen zonder je erover te verwonderen. Beveel de ander van harte bij God aan en doe je best de deugd te beoefenen die in tegenstelling is met de fout die je in de ander bemerkt. Probeer te ontdekken welke dingen bij de ander waard zijn je te raken. De deugden die we bij de ander bemerken zijn aanstekelijk om na te volgen. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

God van vertroosting, U belast zich met wat ons belast, zozeer, dat wij steeds weer voorwaarts gaan van bezorgdheid naar vertrouwen, vanuit de schaduw naar het licht.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)