Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen

Het bloed van Christus zuivert ons zodat wij God kunnen eren.

Psalm 133
Hoe goed is het: hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard: de baard van Aäron,
en neervalt op de hals van zijn gewaad,

als de dauw van de Hermon: die neervalt op de bergen van Sion.
Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd.

Het bloed van Christus zuivert ons zodat wij God kunnen eren.

Bijbellezing

Stilte

Het bloed van Christus zuivert ons zodat wij God kunnen eren.

De Britse theoloog John Wesley schreef harde woorden: » Veel belijdende gelovigen zijn levende mensen maar dode christenen. Elke christen die iets meer dan het allernodigste voor zichzelf houdt, verloochent de Heer in zijn leven. Zo iemand heeft rijkdommen gewonnen, maar ook het hellevuur. «

Bid voor je familie

Hoe kunt U zulke harde woorden spreken, Heer! Ook de discipelen waren stomverbaasd toen U, Jezus, aan de rijke jongen vroeg alles te verkopen. Die verbazing is nooit overgegaan. Ook wij zijn stomverbaasd. Maar U meende het echt? Geef ons moed en geloof weg te geven wat wij niet nodig hebben.

Onze Vader

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer is naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar.
De Heer is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer is om je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer is boven je, om je te zegenen.
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)