Marga Klompé (1912-1986)
Na een studie scheikunde promoveert Marga in de wis- en natuurkunde. Ze begint ook nog een studie geneeskunde, maar het is oorlog en de universiteit moet sluiten. Ze gaat koerierswerk doen voor het verzet. Tijdens haar studententijd maakt ze een heftige geloofscrisis door. Het geloof uit haar kinderjaren is niet bestand tegen de inzichten die ze tijdens haar studie opdoet. De crisis brengt haar echter wel verder en het is vooral de mystiek van het christelijke geloof die haar opnieuw doet geloven. Ze komt diepgelovig uit haar persoonlijke crisis. Na de oorlog zet ze zich namens de KVP (Katholieke Volkspartij) in voor de wederopbouw van Nederland. Ze wordt Tweede Kamerlid en in 1956 minister Maatschappelijk Werk; ze is de eerste vrouw in de Nederlandse geschiedenis die het schopt tot ministerschap. Onder haar leiding komt de Algemene bijstandswet tot stand.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Al vroeg in de ochtend zien mijn ogen uit naar U.

Psalm 138:1-3
Ik wil u loven met heel mijn hart: voor u zingen onder het oog van de goden,
mij buigen naar uw heilige tempel: uw naam loven om uw liefde en trouw,
grote dingen hebt u beloofd: tot eer van uw naam.
Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord: mij bemoedigd en gesterkt.

Al vroeg in de ochtend zien mijn ogen uit naar U.

Bijbellezing

Stilte

Al vroeg in de ochtend zien mijn ogen uit naar U.

De monnik en bestsellerauteur Anselm Grün schreef: » Het leven in Gods aanwezigheid is een voortdurend louteringsproces. Alle gevoelens en gedachten, die bij mijn dagelijkse bezigheden, hetzij bij het werk, hetzij tijdens het gebed in mij opkomen, worden in Gods doordringend licht gehouden, om daardoor doorlicht te worden. Zo voert het leven vóór God tot een steeds diepere zelfkennis. Niets blijft ons in het licht van God verborgen, geen gebeurtenissen die wij niet in de hand hebben, geen verwarde gevoelens, geen wensen of behoeften, geen gedachten en stemmingen. Vóór God levend, stoten wij overal op onszelf. God zelf confronteert ons met onze eigen werkelijkheid, opdat wij ze kunnen erkennen en haar door hem laten zuiveren. «

Bid voor je collega’s

Christus Jezus, terwijl een ontelbaar veel kinderen en jongeren voor het leven verminkt zijn door verwaarlozing en daardoor als vreemdelingen hier op aarde ronddolen, vragen sommigen zich af: “Heeft mijn leven nog zin?” U verzekert ons: “Elke keer als jullie de nood lenigen van een onschuldige, hebben jullie het voor mij, Christus, gedaan.”

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)