Het is 18:57 uur, 9 november 1989. Günter Schabowski, een van de hoogste partijleiders van de DDR, spreekt de volgende woorden uit: “Vandaag is, voor zover ik weet een beslissing genomen… We hebben besloten dat iedere DDR-burger de grens over mag. Dat geldt – voor zover ik weet – … vanaf nu.” Wat volgt is de val van de Berlijnse Muur die ruim 28 jaar dwars door Berlijn stond. Voor de Oost-Berlijners was het al die tijd niet mogelijk vrij te reizen. Sommigen probeerde dat toch. Bij die pogingen vonden minstens 144 mensen de dood.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.

Psalm 142:2-5
Luid roep ik tot de HEER: luid smeek ik de HEER om hulp,
bij hem stort ik mijn hart uit: bij hem klaag ik mijn nood.
Ik ben ten einde raad, u kent de weg die ik moet volgen: u weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt.
Ik kijk terzijde en zie niemand die om mij geeft: nergens een toevlucht voor mij, niemand die hecht aan mijn leven.

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.

Bijbellezing

Stilte

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.

Michael Casey, een monnik uit Australië, schreef: » Het gebed, als een zich toekeren tot God, is dus niet enkel het aanwenden van energie voor één taak uit vele. Alles waarvoor we leven wordt erdoor vervuld. (…) Wij zijn gemaakt voor het gebed. Het is het meest menselijke en persoonlijke wat wij doen. «

Bid voor je buren

Bij U, Heer, schuil ik, maak mij nooit te schande, red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent U.

Onze Vader

Geef ons wijsheid om U te ontdekken, verstand om U te begrijpen.
Volharding om U te zoeken, geduld om op U te wachten, ogen om op U gericht te zijn.
Een hart dat zich aandachtig op U richt en een leven dat U verkondigt.
Door de kracht van de Geest van Jezus Christus, onze Heer.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)