Watchman Nee
Watchman Nee is een kerkleider van de Chinese kerk aan het begin van de twintigste eeuw. Hij wordt geboren op 4 november in het jaar 1903. Zijn ouders zijn methodisten. Hij wordt zelf een moedige pastoor en schrijver. Ook al studeerde hij nooit theologie, het weerhoudt hem er niet van zich dertig jaar lang met grote gedrevenheid in te zetten voor de ondergrondse kerk in China. Uiteindelijk wordt hij gevangengezet vanwege zijn geloof. Als hij in 1972 sterft, heeft hij er al twee decennia gevangenschap opzitten. Nog altijd worden zijn boeken veel gelezen.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Heel het duister is vol van luister door uw licht, de nacht is zo helder als de dag.

Psalm 139:19-24
God, breng de zondaars om: weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –
ze spreken kwaadaardig over u: uw vijanden misbruiken uw naam.
Zou ik niet haten wie u haten, HEER: niet verachten wie tegen u opstaan?
Ik haat hen, zo fel als ik haten kan: ze zijn mijn vijand geworden.
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart: peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga: en leid mij over de weg die eeuwig is.
Heel het duister is vol van luister door uw licht, de nacht is zo helder als de dag.

Bijbellezing

Stilte

Heel het duister is vol van luister door uw licht, de nacht is zo helder als de dag.

Over vergeving schreef Watchman Nee: » Ik moet vergeven. Maar ik kan het niet. Jij moet niets. Jezus vergeeft en jij mag vragen of hij zijn vergeving ook in jou wil werken. «

Bid voor je collega’s

God van alles wat leeft, geef dat wij ons aan U overgeven in stilte en liefde. Het ligt niet in de lijn van ons mens-zijn om ons op U te verlaten. Maar U dringt door tot in onze diepste kern en U wilt voor ons een klare hoop zijn.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)