Leo Tolstoj (1828-1910)
Tolstoj is een van de grootste Russische schrijvers die, net als tijdgenoot Fjodor Dostojevski, diep onder de indruk is van het leven van Jezus. Hij wordt in 1828 geboren in Rusland, in een rijke familie van hoge adel. Hij schrijft twee magistrale boeken: Oorlog en vrede en Anna Karenina. Daarmee wordt hij wereldberoemd. Na een persoonlijke crisis (depressie) keert hij terug naar het christelijk geloof. In 1880 schrijft hij zijn eerste christelijke geschrift: Mijn biecht. Later verwerpt hij delen van de Bijbel en de liturgie van de orthodoxe kerk. Behalve Jezus Christus. Hij stelt zichzelf ten doel de woorden van Jezus zo goed mogelijk te construeren. Dat eindigt in het boek Mijn kleine evangelie. Daarin voegt hij delen van de vier evangeliën samen tot één helder verhaal, waaruit Christus naar voren komt als een mens met een eenvoudige en grootse leer. Tolstoj is een groot inspirator voor Mahatma Gandhi, vooral voor zijn ideeën over geweldloos verzet.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
Moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit. Leid mij over de weg die eeuwig is.

Psalm 145:17-21
‘Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet: zijn schepselen blijft hij trouw.
Allen die hem aanroepen is de HEER nabij: die hem roepen in vast vertrouwen.
Hij vervult het verlangen van wie hem eren: hij hoort hun klacht en komt te hulp.
De HEER waakt over wie hem liefhebben: maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’
Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER: en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid.

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit. Leid mij over de weg die eeuwig is.

Bijbellezing

Stilte

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit. Leid mij over de weg die eeuwig is.

Na zijn persoonlijke crisis hervindt Tolstoj God. Over deze crisis, zoektocht en vondst schreef hij het boek Mijn biecht. Daarin staat: » Ik begreep de waarheid die ik later in het evangelie vond, dat de mensen meer van het duister houden dan van het licht, omdat hun werken slecht zijn. Want een ieder die slechte werken doet, haat het licht en gaat niet naar het licht, omdat zijn werken het licht niet verdragen. Ik begreep dat men pas de zin van het leven kan begrijpen, als het eigen leven niet zinloos en slecht is, dat eerst dan het verstand komt om het te begrijpen. «

Bid voor de kerk

Jezus, onze vreugde, door uw voortdurende aanwezigheid in ons brengt U
ons ertoe ons leven te geven. Uw liefde blijft, ook als wij U vergeten, en U
stort de Heilige Geest over ons uit. Zegen ons, Christus Jezus, U toont ons waar wij rust kunnen vinden voor ons hart.

Onze Vader

Hij is in je om je te reinigen,
boven je om je op te tillen,
onder je om je te dragen,
voor je om je te leiden,
achter je om je in bedwang te houden,
rondom je om je te beschermen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)