Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Psalm 148:1-6
Halleluja! Loof de HEER, bewoners van de hemel: loof hem daar in de hoogten,
loof hem, al zijn herauten: loof hem, heel zijn engelenmacht.
Loof hem, zon en maan: loof hem, heldere sterren,
loof hem, hoogste hemelen: water boven de hoge hemel.
Laten zij loven de naam van de HEER: op zijn bevel zijn zij geschapen,
hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd: hij stelde een wet die nooit zal vergaan.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Bijbellezing

Stilte

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Suzanne de Dietrich, een protestantse theologe uit de twintigste eeuw, schreef: » Een christen is een mens die leeft van de vergeving. Hij weet heel goed dat hij elke dag Gods geboden overtreedt, maar keert ook elke dag opnieuw terug naar God. En hij weet, met een onweerstaanbare zekerheid, dat het diezelfde God is die in zijn leven het laatste woord zal hebben. Christus zorgt voor hem, Hij heeft zich voor hem verantwoordelijk gesteld bij zijn Vader. Een christen is nooit alleen in de strijd, want degene aan wie Hij zich gegeven heeft, zal hem nooit verlaten. Zijn zekerheid is volledig gebaseerd op wie God is, en niet op dat wat hij zelf al bereikt heeft; op de trouw en de liefde van God, zoals die in Jezus Christus zijn geopenbaard. Daarom wordt hij niet verblind door zijn succes, noch verslagen door zijn misstappen. Hij staat telkens weer op, omdat hij niet meer aan zichzelf toebehoort, maar aan een ander. «

Bid voor de kerk

Jezus, licht van ons hart, wij zouden dicht bij U willen blijven en U nooit in de steek willen laten langs de kant van onze weg. Als wij onze zwakheid kennen, doen er zich ongekende mogelijkheden in ons voor. Hoe zouden we innerlijke bezieling die van U komt, kunnen weigeren?

Onze Vader

Hij is in je om je te reinigen,
boven je om je op te tillen,
onder je om je te dragen,
voor je om je te leiden,
achter je om je in bedwang te houden,
rondom je om je te beschermen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)