Nicolaas van Myra (ca. 280-342 of 352)
De goedheiligman. Sinterklaas was in de vierde eeuw bisschop van Myra, in Turkije. Er is niet veel bekend over zijn leven, alleen dat hij al op jonge leeftijd een groot geloof heeft en dat zijn gelovige ouders na hun dood alles aan de armen nalieten. Als baby is Nicolaas al zeer vroom. Het verhaal gaat dat hij op woensdag en vrijdag (traditioneel vastendagen) weigerde de borst van zijn moeder te drinken. Als hij bisschop is, hoort hij over een arme vader die zichzelf genoodzaakt ziet zijn dochter als slaaf te verkopen, omdat hij geen geld heeft voor de bruidsschat. Nicolaas trekt zich het lot van de vader aan en ‘strooit’ drie zakken goud door het raam van zijn huis, in de schoenen van de dochter. Deze genereuze gift ligt aan de oorsprong van ons eerste decemberfeest. We gedenken vandaag eveneens de 1,2 miljoen kinderen die jaarlijks slachtoffer worden van de wereldwijde seks- en mensenhandel.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nooit toe dat mijn duister tot mij spreekt.

Psalm 3:6-9
Ik ga liggen, val in slaap: en word wakker – de HEER beschermt mij.
Ik vrees de tienduizenden niet: die mij aan alle kanten omringen.
Sta op, HEER, en red mij, God: sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen.
Bij u, HEER, is redding: uw zegen rust op uw volk.

Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nooit toe dat mijn duister tot mij spreekt.

Bijbellezing

Stilte

Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nooit toe dat mijn duister tot mij spreekt.

Thomas a Kempis, een monnik die in de buurt van Zwolle woonde, schreef: » Zoals vuur hout verteert, zo dooft de liefde onze gebreken. Het hart reinigt ze door boetvaardigheid. Ze wast het door de biecht, wrijft het droog door gebed, verlicht het door geestelijke lezing, doet het ontbranden door devote overweging, laat het inkeren tot zichzelf door verblijf in eenzaamheid. Zij verbindt de ziel met God door vurige hartstocht. «

Bid voor jezelf

Heer, ik ben een dorre rank in uw gemeenschap. Ruk mij niet los van U, de ware wijnstok, maar laat in uw barmhartigheid het sap van uw genade op mij inwerken. Lieve Jezus, ik verlang dat U mij vindt en dat U bezit van mij neemt. Want als U mij vindt, dan heb ik U gevonden; en meer verlang ik niet.

Onze Vader

God beschermt je met zijn zegen.
God schenkt je zijn glimlach.
God kijkt je vol vrede in de ogen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)