Op 12 december 2010 wordt bekend dat op kinderdagverblijven Het Hofnarretje en Jenno’s Knuffelparadijs vermoedelijk dertig tot vijftig kinderen het slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Bij een onderzoek naar kinderporno in de Verenigde Staten treft de recherche een foto aan van een jongetje van rond de twee jaar, en een Nijntjeknuffel. De knuffel wijst naar Nederland. De 27-jarige Robert M. wordt, na een uitzending van Opsporing Verzocht, aangehouden. Robert werkte op beide kinderdagverblijven. Op 11 januari 2011 laat het Openbaar Ministerie weten dat hij 83 gevallen van misbruik met kinderen heeft bekend. De slachtoffers zijn jonge kinderen, soms nog baby’s. Tijdens een rechtszitting rijst het beeld dat Robert een door zijn drankzuchtige ouders verwaarloosde, eenzame jongen is, die thuis fysiek werd mishandeld. Hij wordt veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en tbs.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Een Zoon is geboren: God uit God, licht uit licht.

Psalm 6:7-11
Moe ben ik van zuchten: elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen.
Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet: roodomrand van alles wat mij benauwt.
Weg van mij, allen die kwaad doen! De HEER hoort hoe luid ik ween,
de HEER hoort mijn roep om erbarmen: de HEER neemt mijn smeekbede aan.
Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om: in een oogwenk met schande bedekt.

Een Zoon is geboren: God uit God, licht uit licht.

Bijbellezing

Stilte

Een Zoon is geboren: God uit God, licht uit licht.

Frère Roger van Taizé schreef: » Vergeven en opnieuw vergeven, daarin bestaat het uiterste van de liefde. Je maakt je het laatste gebed van Jezus eigen: ‘Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’. Je vergeeft niet om de ander te veranderen, maar enkel om Christus te volgen. «

Bid voor jezelf

Grote God, soms kunnen wij alleen maar huilen om het kwaad. Het is gruwelijk, het stinkt en ettert. In uw licht alleen kan het genezen. Wees bij alle slachtoffers van kinderporno. Bescherm ze, Vader. En wij bidden U, laat uw licht ook schijnen over de daders die zelf vaak ook verknipt en beschadigd zijn.

Onze Vader

God beschermt je met zijn zegen.
God schenkt je zijn glimlach.
God kijkt je vol vrede in de ogen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)