O Adonai, Heer van Israëls huis, U bent aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï; kom nu, bevrijd ons met sterke hand.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

O Adonai, Heer van Israëls huis, U bent aan Mozes verschenen in het
brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï; kom nu,
bevrijd ons met sterke hand.

Psalm 9:12-21
Zing voor de HEER die zetelt op de Sion: maak aan de volken zijn daden bekend.
Hij wreekt vergoten bloed, gedenkt de doden: de noodkreet van de nederigen vergeet hij niet.
Heb erbarmen, HEER, zie hoe mijn haters mij kwellen: draag mij weg van de poorten van de dood.
Dan kan ik vertellen van uw roemrijke daden: juichen in de poorten van Sion: ‘U hebt mij gered!’
De volken verdwijnen in de kuil die zij groeven: hun voet raakt verstrikt in het net dat zij heimelijk spanden.

De HEER maakt zich bekend en doet recht: door zijn hand komt de goddeloze ten val.
Laten de goddelozen weggaan naar het dodenrijk: alle volken die God zijn vergeten.
Maar God vergeet de armen niet: voor de zwakken is niet alle hoop verloren.
Sta op, HEER, laat de macht niet aan mensen: mogen de volken berecht worden in uw aanwezigheid.
Jaag ze angst aan, HEER: zij moeten weten dat ze mensen zijn.

O Adonai, Heer van Israëls huis, U bent aan Mozes verschenen in het
brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï; kom nu,
bevrijd ons met sterke hand.

Bijbellezing

Stilte

O Adonai, Heer van Israëls huis, U bent aan Mozes verschenen in het
brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï; kom nu,
bevrijd ons met sterke hand.

De Lutherse priester uit Noorwegen, Ole Kristian Hallesby, schreef: » Wij raken soms dodelijk vermoeid, van onszelf, van anderen, van de wereld. Wat is het dan een voorrecht een plaats te weten waar we ons moede hoofd en hart kunnen neerleggen en tot onze hemelse Vader zeggen: ‘Ik kan niets meer doen. En ik heb u niets meer te zeggen; mag ik een tijdje hier blijven, en rusten? Alles zal wel weer in orde komen, als ik alleen maar bij U mag
zijn.’ «

Bid voor de kerk

Als iets me in het leven heeft gered dan was het de stem die tot mij sprak vanuit het evangelie, in het diepst van de nacht: ‘Ik ben het, wees maar niet bang.’

Onze Vader

Hij is in je om je te reinigen,
boven je om je op te tillen,
onder je om je te dragen,
voor je om je te leiden,
achter je om je in bedwang te houden,
rondom je om je te beschermen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)