“Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.” (Filippenzen 2:6, 7)

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.

Psalm 13:2-3
Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten: hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen: en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.

Bijbellezing

Stilte

Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.

Paus Johannes Paulus II zei op het kerstfeest in 1995: » Kerstmis is het feest van vrede, want de ware vrede daalt voor ons uit de hemel neer en over geheel de aarde doen de hemelen zachtheid regenen. De engelen zingen in Bethlehem: ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen, in wie Hij welbehagen heeft’. Hoe zou men in deze tijd, die uitnodigt tot vreugde, niet met droefheid denken aan al degenen die helaas op zo veel plaatsen in de wereld verwikkeld zijn in ongehoorde tragedies? Wanneer zullen zij echt Kerstmis kunnen vieren? Wanneer zal de mensheid Kerstmis kunnen vieren in een volledig verzoende wereld? Bepaalde bemoedigende tekenen sporen ons gelukkig aan om onvermoeibaar verder te gaan met het zoeken van vrede. «

Bid voor de kerk

In ons leven van alledag is zo veel ontevredenheid. Onvrede over onszelf, over onze vrienden, onze opvoeders, onze collega’s, onze buren. Jezus, maar U wijst ons met uw manier van leven elke keer weer de weg van vrede. In U is geen onvrede. Help ons gericht te blijven op uw wegen en leer ons zo vredestichters te zijn.

Onze Vader

Hij is in je om je te reinigen,
boven je om je op te tillen,
onder je om je te dragen,
voor je om je te leiden,
achter je om je in bedwang te houden,
rondom je om je te beschermen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)