Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Psalm 17:8-12
Behoed mij als de appel van uw oog: verberg mij in de schaduw van uw vleugels
voor de goddelozen die mij geweld aandoen: voor de vijanden die mij naar het leven staan.
Hun hart is gevoelloos en gesloten: hun mond spreekt hoogmoedige taal.
Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet: ze houden mij in het oog
en hopen op mijn val.

Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi: een roofdier dat zich schuilhoudt.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Bijbellezing

Stilte

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Moeder Teresa, een katholieke zuster en stichter van de orde ‘De zusters van naastenliefde’, schreef: » Veel mensen, heel veel mensen, maken zich grote zorgen over de kinderen van India en de kinderen van Afrika, waar grote aantallen kinderen omkomen, mogelijk als gevolg van ondervoeding of honger enzovoort. Maar miljoenen kinderen worden thans weloverwogen ter dood gebracht omdat de moeder dat wenst. Dit is wat in onze tijd de grootste verstoorder van vrede is. Want als een moeder haar eigen kind kan doden, wat belet mij dan nog om te doden, of jou om mij te doden? Er is geen enkele belemmering meer. «

Bid voor je collega’s

Christus Jezus, terwijl een ontelbaar groot aantal kinderen en jongeren voor het leven verminkt is door verwaarlozing en daardoor als vreemdelingen hier op aarde ronddolen, vragen sommigen zich af: “Heeft mijn leven nog zin?” U verzekert ons: “Elke keer als jullie de nood lenigen van een onschuldige, hebben jullie het voor mij, Christus, gedaan.”

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)