Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.

Psalm 18:44-51
U bevrijdde mij van een opstandig volk: stelde mij aan tot hoofd van de naties.
Een volk dat ik niet kende, onderwierp zich: gehoorzaamde mij zodra het van mij hoorde.
Vreemdelingen toonden zich onderdanig: vreemde volken verloren hun kracht, bevend kwamen zij uit hun burchten.
De HEER leeft, geprezen zij mijn rots: hoogverheven is God, mijn redder.
De God die mij wraak liet nemen: dwong volken op de knieën,
bevrijdde mij van mijn vijanden: verhief mij boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld.
Daarom wil ik u prijzen te midden van de volken, HEER: een loflied zingen tot eer van uw naam.
Hij schenkt zijn koning grote overwinningen: betoont zich trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd.

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.

Bijbellezing

Stilte

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.

De Duitse theoloog, verzetsstrijder en schrijver Dietrich Bonhoeffer schreef: » God zal degene die Hem dankbaar vindt in aards geluk, waarachtig wel ogenblikken geven waarin hij eraan herinnerd wordt dat het aardse maar iets voorlopigs is, dat het goed is je hart aan de eeuwigheid te wennen. «

Bid voor je collega’s

Heer onze God, hoe geweldig bent U. U heeft de zonsopgang zo gemaakt dat geen enkel persoon hem lelijk vindt, zo ook de zonsondergang. De regenboog was uw idee. U heeft het bos, de zee en het strand bedacht. Dank dat we van uw creativiteit mogen genieten en al iets mogen zien van de schoonheid die straks komen zal.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)