Ans van Dijk (1905-1948)
Ans van Dijk is een dochter van joodse ouders. Ze wordt in 1948 als enige Nederlandse vrouw ter dood veroordeeld. Dit is wegens haar verraad van joden, waaronder haar eigen broer en zijn gezin, tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rechtbank veroordeelt haar tot de doodstraf vanwege het verraad van ongeveer zevenhonderd onderduikers. Van Dijk begint met het verraden van anderen omdat ze zelf verraden is. Na toezegging voor de SD te willen werken, wordt zij vrijgelaten. Met als verweer alleen uit lijfsbehoud gehandeld te hebben, gaat zij in beroep, maar de Bijzondere Raad van Cassatie bevestigt haar straf. Ook haar verzoek om gratie wordt afgewezen. In januari 1948 wordt zij in het toenmalige fort Bijlmer door een vuurpeloton om het leven gebracht. De avond voor haar executie laat Ans zich dopen en treedt ze toe tot de Rooms-Katholieke Kerk.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Heel het duister is vol van luister door uw licht, de nacht is zo helder als de dag.

Psalm 21
HEER, uw kracht verblijdt de koning: luid juicht hij om uw overwinning.
U gaf hem wat zijn hart verlangde: het verzoek van zijn lippen wees u niet af.
U nadert hem met rijke zegen: en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon.
Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven: lengte van dagen, voor eeuwig en altijd.
Groot is zijn roem door uw overwinning: u tooit hem met glans en met glorie,
u schenkt hem voor altijd uw zegen: u verblijdt hem met het licht van uw gelaat.

Ja, de koning vertrouwt op de HEER: door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet.
Uw hand zal uw vijanden slaan: uw machtige hand uw haters treffen,
u doet hen branden als vuur in een oven: wanneer u verschijnt.
De HEER zal hen in zijn woede verslinden: vuur zal hen verteren.
Hun kinderen zult u op aarde verdelgen: hun nageslacht uitroeien onder de mensen.
Al spannen zij tegen u samen: al zinnen zij op kwaad, ze bereiken niets
want u zult hen op de vlucht jagen: u schiet uw pijlen recht op hen af.
Verhef u, HEER, in uw kracht: wij zullen uw macht in liederen bezingen.

Heel het duister is vol van luister door uw licht, de nacht is zo helder als de dag.

Bijbellezing

Stilte

Heel het duister is vol van luister door uw licht, de nacht is zo helder als de dag.

Isaäc van Ninivé, bisschop en theoloog uit de zevende eeuw, schreef: » God kan niet anders dan zijn liefde geven. «

Bid voor je buren

Wij zeggen met David mee: “Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.”

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)