Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Geef vrede, Heer, aan degenen die op U vertrouwen.

Psalm 25:8-14
Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg: wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan.
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER: voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld: omwille van uw naam.
Aan wie in ontzag voor hem leven: leert de HEER de rechte weg te kiezen.
Hun leven verloopt in voorspoed: en hun kinderen zullen het land bezitten.
De HEER is een vriend van wie hem vrezen: hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

Geef vrede, Heer, aan degenen die op U vertrouwen.

Bijbellezing

Stilte

Geef vrede, Heer, aan degenen die op U vertrouwen.

John Wesley was een Britse predikant en theoloog. Hij schreef: » Veel belijdende gelovigen zijn levende mensen maar dode christenen. Elke christen die iets meer dan het allernodigste voor zichzelf houdt, verloochent de Heer in zijn leven. Zo iemand heeft rijkdommen gewonnen, maar ook het hellevuur. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Dank U, Heer, dat U niet alleen God bent van een paar mensen, maar dat U de schepper en verlosser bent van alle mensen. Help ons het evangelie te verspreiden, zodat niemand kan zeggen dat U alleen God van een bepaalde groep of bevolking bent, want een ieder van ons behoort U toe.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)