Thomas van Aquino (1225-1274)
Rond 1225 wordt Thomas van Aquino in het Italiaanse plaatsje Roccosecca geboren. Voor zijn vorming wordt hij toevertrouwd aan benedictijnse monniken. Na een tijd voelt hij zich echter meer aangetrokken tot de dominicanen en treedt daar in. In Parijs studeert hij theologie en behaalt er de doctorsgraad. Hij is een veelgevraagd docent en onderwijst aan verschillende universiteiten het vak theologie. Ondanks zijn intelligentie en alle waardering die hij krijgt, blijft hij een bescheiden mens. Hij is een man van gebed en een man met een humor. Thomas van Aquino zegt dat een mens weinig materiële voorzieningen nodig heeft om godsdienstig te leven, maar zelf heeft hij zo’n dikke buik dat er een stuk uit de tafel is gezaagd op de plek waar hij eet. Hij wordt gezien als de grootste theoloog van de middeleeuwen.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.

Psalm 27:4-6
Ik vraag aan de HEE R één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven
om de liefde van de HEER te aanschouwen: hem te ontmoeten in zijn tempel.
Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad: hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.
Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij: ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de HEER.

Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.

Bijbellezing

Stilte

Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.

De Italiaanse theoloog en filosoof uit de dertiende eeuw, Thomas van
Aquino, schreef: » De neiging om in anderen het goede te zien getuigt van een goed hart. «

Bid voor je familie

Laat mijn hart zich erover verheugen dat het ontzag heeft voor uw naam. Mijn God, ik wil U beminnen maar ik ben soms ook bang voor U. Laat wie U niet bemint, bang voor U zijn. En wie niet bang voor U is en U niet bemint, is dwaas en niet goed bij zijn hoofd.

Onze Vader

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer is naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar.
De Heer is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer is om je, als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer is boven je, om je te zegenen.
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)