Fokkelien van Dijk-Hemmes (1943-1994)
Samen met Catharina Halkes was Fokkelien een voorvrouw van de feministische theologie. Kenmerkend voor feministische theologie is het oecumenische karakter en de openheid voor verschillen tussen vrouwen onderling. Ervaringen van vrouwen vormen de basis voor alle soorten feministische theologie. Fokkelien is een groot organisator en mede-initiator van onder meer de Interuniversitaire Werkgroep voor Feminisme. Aangeraakt door het feminisme, ontwikkelt zij zich tot een productief
schrijfster. Zij koestert de inzichten van gerechtigheid en zelfkritiek, en onderzoekt sporen van vrouwenteksten.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
Moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Geloof is verder gaan op een weg waar alle borden zeggen: terug! terug!

Psalm 31:7-12
Wie armzalige goden vereren – ik haat ze: ík vertrouw op de HEER.
Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw: want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel,
u laat niet toe dat de vijand mij insluit: u geeft mijn voeten de ruimte.
Heb erbarmen, HEER, want ik verkeer in nood: mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen
mijn leven verloopt in ellende, zuchtend slijt ik mijn dagen: door eigen schuld slinken mijn krachten, tot op mijn botten teer ik weg.
Bij allen die mij belagen wek ik de lachlust: bij mijn buren nog het meest.
Wie mij kennen zijn verbijsterd: wie mij zien aankomen op straat wenden zich af en ontvluchten mij.

Geloof is verdergaan op een weg waar alle borden zeggen: terug! terug!

Bijbellezing

Stilte

Geloof is verder gaan op een weg waar alle borden zeggen: terug! terug!

Theresia van Ávila, een Spaanse mystica, schreef: » Wat er nog te doen blijft is: verzaken aan onszelf. Deze onthechting en deze innerlijke strijd zijn zeer hard. We zijn immers zo nauw verbonden met onszelf en we zien onszelf zo graag. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Niet alleen ouderen of mannen heeft U inzicht in de Bijbel gegeven. Ook in kinderen, vrouwen en gehandicapten heeft U een diep verlangen gelegd Jezus te volgen en naar zijn wil te leven. Leer ons naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen, maar bovenal laat ons elkaar niet veroordelen.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)