Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Wanneer ik zoek naar U, mijn God, dan zoek ik het gelukkige leven.

Psalm 33:10-17
De HEER doet de plannen van volken teniet: hij verijdelt wat naties
beramen,

maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand: wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.
Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft: de natie die hij verkoos als de zijne. Uit de hemel ziet de HEER omlaag: en slaat hij de sterveling gade.
Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen: Hij die
de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden.

Koningen winnen niet door een machtig leger: brute kracht redt krijgsheren niet.
Van geen nut zijn paarden voor de overwinning: hoe sterk ook, ze bieden
geen uitkomst.

Wanneer ik zoek naar U, mijn God, dan zoek ik het gelukkige leven.

Bijbellezing

Stilte

Wanneer ik zoek naar U, mijn God, dan zoek ik het gelukkige leven.

Dietrich Bonhoeffer, Duitse theoloog, verzetsstrijder en auteur, schreef: » Het is vaak beter om weinig en langzaam in de bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods woord te weten maar het niet in je te ‘bergen’. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Jezus, U bent Gods mysterie, eindeloos in majesteit en grootheid. In U zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. U wil ik eren en kennen. Uw wijsheid en kennis wil ik ontdekken en ontvangen bij alle vragen en zorgen die me bezighouden. Geef dat ik daardoor steeds meer mag gaan beantwoorden aan mijn bestemming: U aanbidden.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)