Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.

Psalm 35:1-10
Bestrijd, HEER, wie mij bestrijden, vecht tegen wie mij bevechten: wapen u, grijp het schild, sta op om mij te helpen!
Zwaai met uw speer en strijdbijl en werp ze naar mijn achtervolgers: zeg tegen mij: ‘Ik ben het die je redt.’
Dat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan: dat eerloos terugdeinzen wie mij kwaad willen doen.
Laten zij verwaaien als kaf in de wind wanneer de engel van de HEER hen opjaagt : laat hun weg donker en glad zijn wanneer de engel van de HEER hen vervolgt.
Zonder reden hebben ze een net gespannen: zonder reden een kuil voor mij gegraven.
Laat hen ten onder gaan voor zij het weten: verstrikt raken in hun eigen netten en zelf de ondergang tegemoet gaan.

Dan zal ik juichen om de HEER: mij verheugen over de redding die hij brengt.
Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: ‘HEER, wie is aan u gelijk?
U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers: de zwakken en de armen van hun uitbuiters.’

Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.

Bijbellezing

Stilte

Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.

Jos Douma, Nederlands predikant en auteur, schreef: » Genade betekent dat er dankzij Jezus vergeving voor zondige mensen is. Ik vind het wel zorgelijk dat veel gelovigen alleen in lijken te zijn voor dit element van Gods goedheid: dat hun zonden om Jezus’ wil worden vergeven. Want het kan zo gemakkelijk leiden tot goedkope genade: een genade die je wel veel oplevert, maar die je niets kost, want je kunt ten diepste gewoon doorgaan met zondigen. «

Bid voor je collega’s

Redder, verzoen ons elke morgen opnieuw met U zodat we misschien ontdekken wat een opluchting en vreugde het geeft als wij elkaar vergeven.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)