Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Kom, dan gaan wij liefde brengen naar plaatsen waar geen liefde is.

Psalm 37:21-26
De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug: de rechtvaardige geeft, uit mededogen.
Gods gezegenden zullen het land bezitten: de vervloekten worden verdelgd.
Wie de HEER welgevallig is: mag zijn weg gaan met vaste tred.
Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen: want de HEER richt hem op.
Ooit was ik jong, nu ben ik oud: en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood;
hij is vol mededogen en leent uit, elke dag: voor zijn kinderen is hij een zegen.

Kom, dan gaan wij liefde brengen naar plaatsen waar geen liefde is.

Bijbellezing

Stilte

Kom, dan gaan wij liefde brengen naar plaatsen waar geen liefde is.

Simone Weil was een Franse christelijke filosofe. Zij schreef: » In de ware liefde zijn wij het niet die de ongelukkigen in God beminnen, het is God in ons die de ongelukkigen bemint. Als wij in het ongeluk zijn, is het God in ons die diegenen die ons goed willen, liefheeft. Het medelijden en de dankbaarheid komen van God en wanneer zij in een blik uitgewisseld worden, is God aanwezig in het punt waar de blikken elkaar ontmoeten. «

Bid voor je collega’s

Jezus, ik ben arm zonder U, zonder U ben ik leeg. Zonder U word ik nooit echt gelukkig, zonder U zal ik nooit genezen. Al ben ik bang, ik weet: er is vrede bij U. Ik ben verheugd want de dag komt waarop U de aarde en alles wat daarop is, vernieuwd.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)