Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Heel mijn hart weet nu zeker wie de Levende is!

Psalm 42:7-12
Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u: hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar.
De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen: al uw golven slaan zwaar over mij heen.
Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op: een gebed tot de God van mijn leven.
Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’
Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers: want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij: Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Heel mijn hart weet nu zeker wie de Levende is!

Bijbellezing

Stilte

Heel mijn hart weet nu zeker wie de Levende is!

Theoloog en schrijver Reinier Sonneveld schreef: » Elke daad van Jezus gaf energie, vrijheid, liefde, toekomst – leven. Als hij God is, wil God blijkbaar niets liever dan leven geven. Daarom schept hij een heelal dat dartelt, krioelt, plonst, huppelt. Zo is hij nu eenmaal. En dat alles wil hij dicht bij zich houden, want daar, bij hem, daar is het leven. Net zoals dicht bij Jezus mensen tot bloei kwamen, als ze zijn woorden hoorden, als ze zijn kleding aanraakten, als ze met hem mee rondtrokken. «

Bid voor je collega’s

Christus Jezus, in het evangelie stelt U deze vraag: “Wie ben ik volgens jou?” U bent degene die ons zonder ophouden zoekt. In uw leven hier op aarde heeft U zich tot in uw diepste ik laten raken door ons, mensen. U huilde om de dood van een mens voor wie U genegenheid koesterde. En voor U, Christus, vindt liefde haar hoogtepunt in de goedheid van hart.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)