Cyrillus van Jeruzalem (315-386)
Cyrillus is een bisschop en leeft in de vierde eeuw na Christus. Hij weigert de geloofsleer te scheiden van het geloofsleven. Het een is niets zonder het ander. Hij benadrukt dat orthodoxie (goede leer) en orthopraxis (goed leven) samen moeten gaan. Hij wordt ervan beschuldigd geschenken van de keizer te verkopen en het geld aan de armen te geven. Gedwongen ballingschap is het gevolg. Op 70-jarige leeftijd sterft Cyrillus. Van de 35 jaar dat hij bisschop is, besteedt hij er zeventien in ballingschap.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

De Heer is opgestaan, halleluja. Zing voor de Heer, halleluja.

Psalm 46:2-7
God is voor ons een veilige schuilplaats: een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde: en storten de bergen in het diepst van de zee.
Laat de watervloed maar kolken en koken: de hoge golven de bergen doen beven.
Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God: de heilige woning van de Allerhoogste.
Met God in haar midden stort zij niet in: vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
Volken roeren zich, rijken storten ineen: zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

De Heer is opgestaan, halleluja. Zing voor de Heer, halleluja.

Bijbellezing

Stilte

De Heer is opgestaan, halleluja. Zing voor de Heer, halleluja.

Donald Bloesch, een Amerikaanse theoloog, schreef: » God worstelt zelfs met zichzelf omdat hij zijn heiligheid, die geen zonde kan tolereren, wil verenigen met zijn oneindige liefde voor een zondige mensheid. «

Bid voor je collega’s

Het evangelie roept nooit op om somber in het leven te staan. Help ons geen pessimistische kijk op de mens te hebben. Dat hoort niet bij het evangelie. Integendeel, het evangelie maakt ons leven harmonisch en vreugdevol.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)