Palmzondag

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

De Heer is God: Hij geeft ons eeuwig leven.

Psalm 118:24-29
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt: laten wij juichen en ons verheugen.
HEER , geef ons de overwinning: HEER, geef ons voorspoed.
Gezegend wie komt met de naam van de HEER: wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.
De HEER is God: hij heeft ons licht gebracht.
Vier feest en ga met groene twijgen: tot aan de horens van het altaar.
U bent mijn God, u zal ik loven: hoog zal ik u prijzen, mijn God.
Loof de HEER , want hij is goed: eeuwig duurt zijn trouw.

De Heer is God; Hij geeft ons eeuwig leven.

Lees uit de Bijbel: Matteüs 21:12-17

Stilte

De Heer is God; Hij geeft ons eeuwig leven.

James Finley, een voormalig monnik en schrijver over het spirituele leven, schrijft: » Er is iets in mij dat zich achter een vijgenblad verbergt, dat mijn broeder vermoordt, torens van verwarring bouwt en kosmische chaos op de aarde teweegbrengt. Er is iets in mij dat duisternis verkiest boven licht, dat God verwerpt en daardoor ook mijn eigen diepste werkelijkheid als mens, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. «

Bid voor je familie

Jezus, U zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Ik aanbid U omdat uw genade zo groot en zo kostbaar is, zo krachtig, zo vol van vergeving, genezing en bevrijding. En ik vraag U om mijn leven te blijven snoeien, zodat ik mijn zwakheid leer zien als de ruimte waar uw krachtige genade kan stromen.

Onze Vader

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer is naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar.
De Heer is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer is om je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer is boven je, om je te zegenen.
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen.