Maandag

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Was mij schoon van al mijn schuld.

Psalm 51:3-6a
Wees mij genadig, God, in uw trouw: u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld: reinig mij van mijn zonden.
Ik ken mijn wandaden: ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd: ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.

Was mij schoon van al mijn schuld.

Lees uit de Bijbel: Johannes 12:9-19

Stilte

Was mij schoon van al mijn schuld.

Willem Jan Otten, (toneel)schrijver, dichter en essayist, schrijft in zijn essay
De onwaarschijnlijke Christus: » Het offer heeft een gelovende van mij gemaakt; ik grijp de heiligheid waarin Jezus is komen te baden, met beide handen aan. Wie zou ik zijn zonder hem? De almachtige waar ik moeiteloos in kon geloven, want hij was toch verborgen, is afgedaald om één keer mens te worden. Ook dat is nog fictie te noemen, een goed bedachte, mythische mogelijkheid. Totdat je beseft dat die mens op zijn beurt verder is afgedaald, steeds verder, tot onttakelens toe, om de zondebok te worden, de geringste, onaanzienlijkste, luisterlooste van alle mensen. «

Bid voor je collega’s

Goede Herder, lieve Jezus, U bent altijd met ons, nooit zult U ons verlaten. Na uw lijden bent U aan de leerlingen verschenen: sterk ons geloof door uw aanwezigheid in ons midden. Schenk ons de heilige Geest zodat we U trouw blijven en aan iedereen zullen getuigen van uw overweldigende liefde.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.