Dinsdag

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Laat er geen leugen meer in mijn hart zijn.

Psalm 51:6b-11
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn: en uw oordeel zuiver.
Ik was al schuldig toen ik werd geboren: al zondig toen mijn moeder mij ontving,
maar u wilt dat waarheid mij vervult: u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein: was mij en ik word witter dan sneeuw.
Laat mij vreugde en blijdschap horen: u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
Sluit uw ogen voor mijn zonden: en doe heel mijn schuld teniet.

Laat er geen leugen meer in mijn hart zijn.

Lees uit de Bijbel: Johannes 12:20-26

Stilte

Laat er geen leugen meer in mijn hart zijn.

Frère Roger, oprichter van de gemeenschap van Taizé, schreef: » Wanneer Jezus hier op aarde in gebed verzonken was, werd zijn gezicht doorstraald door licht. Soms, als het hem zwaar te moede was, bad hij met tranen in zijn ogen. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Vader in de hemel, ik weet dat ik zonde heb gedaan: dat ik op mijzelf gericht, jaloers en hebzuchtig ben. Ik heb verdriet over de verkeerde dingen die ik gedaan heb. Heer, vergeef mij, ik verlang ernaar schoongewassen te worden. Verbergen kan niet meer, in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.