Woensdag

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

U bent de God die bevrijdt.

Psalm 51:12-17
Schep, o God, een zuiver hart in mij: vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
verban mij niet uit uw nabijheid: neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger: de kracht van een sterke geest.
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren: en zullen zondaars terugkeren tot u.
U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood: en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
Ontsluit mijn lippen, Heer: en mijn mond zal uw lof verkondigen.

U bent de God die bevrijdt.

Lees uit de Bijbel: Johannes 12:27-36

Stilte

U bent de God die bevrijdt.

Jaap Zijlstra, Nederlandse auteur en dichter, schreef: » Wij willen in het voetspoor van Jezus gaan, maar wij weten waar die voetstappen zijn uitgekomen… Zullen wij de moed hebben spot te ondergaan, een kruis te dragen… «

Bid voor de kerk

Geef ons de kracht, trouwe God, de weg van Jezus te gaan, ons in te zetten voor het koninkrijk van zijn liefde, moedig en blijmoedig, vastberaden en vredelievend, tot glorie van U, onze Schepper, en tot geluk van mensen.

Onze Vader

Hij is in je om je te reinigen,
boven je om je op te tillen,
onder je om je te dragen,
voor je om je te leiden,
achter je om je in bedwang te houden,
rondom je om je te beschermen.