Witte donderdag

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Het offer voor God is een gebroken geest.

Psalm 51:18-21
U wilt van mij geen offerdieren: in brandoffers schept u geen behagen.
Het offer voor God is een gebroken geest: een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.
Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed: bouw de muren van Jeruzalem weer op.
Dan zult u de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand: dan legt men stieren op uw altaar.

Het offer voor God is een gebroken geest.

Lees uit de Bijbel: Johannes 17:1-11

Stilte

Het offer voor God is een gebroken geest.

Frère Roger, oprichter van de gemeenschap van Taizé, schreef: » Op de avond vóór zijn gruwelijke dood aan het kruis, trekt Jezus zich terug in Getsemané om te bidden. Wat Hij toen tegen zijn leerlingen zei, zegt Hij ook tegen ons: ‘Zullen jullie bij mij blijven om te waken en te bidden?’ «

Bid voor jezelf

Christus, ook al zouden wij een geloof hebben dat bergen verzet, wat zouden wij zijn zonder liefde? U hebt ons lief. Wat zouden wij zijn zonder uw Geest die ons hart bewoont? U hebt ons lief. Door alles op U te nemen, opent U voor ons een weg tot het geloof, naar vertrouwen in God die geen lijden en menselijk leed wil. Grote God, U zult nooit stoppen met liefhebben.

Onze Vader

God beschermt je met zijn zegen.
God schenkt je zijn glimlach.
God kijkt je vol vrede in de ogen.