Goede vrijdag

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Mijn God, ik roep: waar bent U?

Psalm 22:1-3
Mijn God, mijn God: waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet: ook al schreeuw ik het uit.
‘Mijn God!’ roep ik overdag: en u antwoordt niet,
’s nachts: en ik vind geen rust.

Mijn God, ik roep: waar bent U?

Lees uit de Bijbel: Johannes 13:36-38

Stilte

Mijn God, ik roep: waar bent U?

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer zei eens: » Als Christus een mens roept, dan nodigt Hij hem uit te komen en te sterven. «

Bid voor je vrienden

Jezus, U hebt geleden. Heel uw leven stond in het teken van het kruis waaraan U stierf om onze straf te dragen. U bent veracht en verlaten, mishandeld en bespot. Eerbiedig eer ik U erom. Leer me om troost te vinden in uw wonden en om me door U gekend te weten als ik zelf een lijdensweg te gaan heb.

Onze Vader

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang.