Stille zaterdag

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Hoog als de hemel is uw liefde, bij U mag ik schuilen.

Psalm 36:6-10
HEER , hoog als de hemel is uw liefde: tot in de wolken reikt uw trouw,
uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: u, HEER, bent de redder van mens en dier.
Hoe kostbaar is uw liefde, God!: in de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van uw huis: u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
want bij u is de bron van het leven: door úw licht zien wij licht.

Hoog als de hemel is uw liefde, bij U mag ik schuilen.

Lees uit de Bijbel: Hebreeën 4:1-16

Stilte

Hoog als de hemel is uw liefde, bij U mag ik schuilen.

Shane Claiborne, een Amerikaanse ‘nieuwe monnik’, schreef: » Jezus kwam niet alleen om mensen voor te bereiden op hun dood, maar ook om hun te leren leven. De Weg, zoals het christendom vroeger heette, trok omdat er een ander leven werd aangeboden dan het keizerrijk te bieden had. «

Bid voor je buren

Christus Jezus, U daalt af tot het laagste niveau van ons mens-zijn. Meer nog, U zoekt zelfs hen op die al gestorven zijn zonder U ooit gekend te hebben.

Onze Vader

Geef ons wijsheid om U te ontdekken, verstand om U te begrijpen.
Volharding om U te zoeken, geduld om op U te wachten, ogen om op U gericht te zijn.
Een hart dat zich aandachtig op U richt en een leven dat U verkondigt.
Door de kracht van de Geest van Jezus Christus, onze Heer.