Paaszondag

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze schepper.

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Psalm 118:22-25
De steen die de bouwers afkeurden: is een hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de HEER: een wonder in onze ogen.
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt: laten wij juichen en ons verheugen.
HEER , geef ons de overwinning: HEER, geef ons voorspoed.

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Lees uit de Bijbel: Lucas 24:13-35

Stilte

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Jos Douma, dominee en schrijver, schreef: » De Heer is waarlijk opgestaan! Hij leeft! Dat geeft glans aan elke dag: christenen geloven niet in een dode Jezus, maar in een levende Christus die zijn leven door zijn Geest uitdeelt aan ieder die het ontvangen wil. Omdat Hij is opgestaan uit de dood, kan ook ik opstaan in een nieuw leven. De opstanding van Jezus zet mijn leven van elke dag in een ander licht. «

Bid voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede

Jezus U bent opgestaan. Nooit hoeven wij ons meer alleen te voelen. Uw kracht is sterker dan welke tegenwerking ook. Zelfs de dood was niet beslissend. Schenk ons leven Heer, keer op keer en verlicht onze duistere plekken.

Onze Vader

Moge God je zegenen met ontevredenheid over gemakkelijke
antwoorden, halve waarheden, en oppervlakkige relaties, opdat je onverschrokken waarheid mag zoeken.
Moge God je zegenen met woede over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, opdat jij onophoudelijk mag werken aan rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede voor allen.