Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

De Heer vernieuwt je, Hij verstoot je niet. De Heer komt je ontmoeten.

Psalm 49:14-21
Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen: zo vergaat het wie zichzelf graag horen:
als schapen verblijven zij in het dodenrijk: en de dood is hun herder.
In de morgen vertrappen de oprechten hun graf: hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust.
Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk: mij zal hij
wegnemen.
Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt: een groter huis heeft en meer weelde.
Want bij zijn dood kan hij niets meenemen: zijn weelde volgt hem niet in het graf.
Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven – wie roemt je niet in je
voorspoed? –: hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht, bij hen die
het licht nooit meer zullen zien.
Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook: is als een dier dat wordt
afgemaakt.

De Heer vernieuwt je, Hij verstoot je niet. De Heer komt je ontmoeten.

Bijbellezing

Stilte

De Heer vernieuwt je, Hij verstoot je niet. De Heer komt je ontmoeten.

Johannes Climacus was een Syrische kluizenaar. Hij schreef: » Als het waar is dat de Heilige Geest vrede in de ziel is en als boosheid verstoring van het hart is, dan is er in ons geen groter obstakel voor de aanwezigheid van de Geest dan boosheid. «

Bid voor je collega’s

Vader, laat ons niet de aantrekkelijke goden van trots, koppigheid, ijdelheid, luiheid en hebzucht volgen. Laten wij U volgen, de God van nederigheid, liefde, geduld, de God die geeft en die nooit sluimert of slaapt. We bidden U, leid ons op het juiste pad.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)