Corrie ten Boom (1892-1983)
Corrie ten Boom wordt geboren in Amsterdam en groeit op in Haarlem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog biedt ze samen met vader Casper en zus Bettie hulp aan onderduikers (haar moeder is dan al overleden). In 1944 wordt het gezin verraden. Op het moment van de inval zijn er veel mensen op bezoek omdat ze een Bijbelstudie aan het doen zijn. Vader, zus en Corrie worden naar een concentratiekamp gebracht. Ondanks alle verschrikkingen ervaart Corrie Gods liefde. Ze getuigt daarvan en bemoedigt zo haar medegevangenen. Haar vader en zus overlijden in de kampen, maar Corrie wordt door een administratieve fout vrijgelaten. Nadat de Tweede Wereldoorlog voorbij is, zet Corrie zich volledig in om het evangelie over heel de wereld te verspreiden. In haar boodschap staat vergeving door Jezus centraal. In 1947 ontmoet ze een van haar ergste gevangenisbewaarders. Ze voegt de daad bij het woord en vergeeft hem.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Niets zal ons ooit scheiden van Gods liefde die aan ons is geopenbaard door Jezus Christus.

Psalm 59:11-18
God, die trouw is, zal mij te hulp komen: God zal mij doen neerzien op wie mij aanvallen.
Dood hen nog niet – mijn volk mag niet vergeten: laat hen ronddolen en sla hen dan neer, met uw kracht, Heer, ons schild.
Zonde is de taal uit hun mond: het woord van hun lippen.
Laat hen stikken in hun trots: in hun vloeken en leugens.

Sla toe in uw toorn, sla vernietigend toe: Tot aan de einden der aarde zullen zij weten dat God over Jakob heerst.

Ze keren terug, avond aan avond: grommend als honden zwerven ze rond door de stad,
dolend op zoek naar voedsel: jankend als ze niet worden verzadigd.
Maar ik, ik zal uw sterkte roemen: in de morgen uw trouw bezingen:
u bent voor mij altijd een burcht geweest: een toevlucht in tijden van nood.
Mijn sterkte, voor u wil ik zingen: mijn burcht is God, de God die mij trouw blijft.

Niets zal ons ooit scheiden van Gods liefde die aan ons is geopenbaard door Jezus Christus.

Bijbellezing

Stilte

Niets zal ons ooit scheiden van Gods liefde die aan ons is geopenbaard door Jezus Christus.

Over het gebed schrijft Corrie ten Boom: » Het belangrijkste wat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed. «

Bid voor je collega’s

God die eeuwig trouw is, bent U daar? Hoort U mij? Hoewel ik geloof en erop vertrouw dat U elke gedachte van mij kent en elk woord dat ik spreek hoort, lijkt U zo ver weg. Op dit moment vertrouw ik mijn twijfels en schaamte aan U toe. Heer, wees om mij heen en zend uw Heilige Geest zodat ik standvastig zal zijn.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)