Anselmus van Canterbury (1033-1109)
De theoloog, filosoof en benedictijn Anselmus wordt in Italië geboren. In het klooster waar hij later woont, wordt hij benoemd tot prior en vervolgens tot abt verkozen. Later wordt hij aardbisschop van Canterbury. Hij is de grondlegger van de middeleeuwse scholastiek en bedenker van een controversieel godsbewijs, het zogenaamde ontologisch godsbewijs. Hij probeert het bestaan van God bewijzen met een verwijzing naar Gods bestaan. Anselmus gaat uit van een basale definitie van God, namelijk: God is datgene wat ons denken maximaal aan grootheid kan bedenken. Anselmus vervolgt zijn argument met de stelling dat het beter is te bestaan dan niet te bestaan. Iets wat bestaat als een voorstelling in iemands gedachten is minder groot en volmaakt dan wanneer datgene echt bestaat. Een God die niet bestaat, is minder volmaakt dan een God die bestaat. Daaruit concludeert Anselmus dat God moet bestaan.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Zing voor de Heer een nieuw lied, zing voor de Heer, heel de aarde.

Psalm 63:2-4
God, u bent mijn God, u zoek ik: naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam: in een dor en dorstig land, zonder water.
In het heiligdom heb ik u gezien: uw macht en majesteit aanschouwd.
Uw liefde is meer dan het leven: mijn lippen zingen uw lof.

Zing voor de Heer een nieuw lied, zing voor de Heer, heel de aarde.

Bijbellezing

Stilte

Zing voor de Heer een nieuw lied, zing voor de Heer, heel de aarde.

In zijn boek Ondenkbaar dat u niet bestaat schrijft Anselmus van Canterbury: » Nee, Heer, ik tracht niet door te dringen in uw hoog verhevenheid, want geenszins wil ik mijn verstand daarmee vergelijken. Nee, wat ik verlang is dit: uw waarheid enigszins begrijpen, uw waarheid waar mijn hart in gelooft en van houdt. Ik zoek namelijk geen begrip om te kunnen geloven maar ik geloof om te kunnen begrijpen. Want ook dit geloof ik: als ik niet eerst geloof zal ik niet begrijpen. «

Bid voor je familie

Jezus, U zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Ik aanbid U omdat uw genade zo groot en zo kostbaar is, zo krachtig, zo vol van vergeving, genezing en bevrijding. En ik vraag U om mijn leven te blijven snoeien, zodat ik mijn zwakheid leer zien als de ruimte waar uw krachtige genade kan gaan stromen.

Onze Vader

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer is naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar.
De Heer is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer is om je, als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer is boven je, om je te zegenen.
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)