Catharina van Siena (1347-1380)
Catharina wordt geboren als het 25e kind van een lakenverver in Italië. Als ze zestien is, begint ze met leven volgens de regel van Dominicus. Niet in een klooster, maar thuis. Al snel wordt ze bekend om haar heilige levenswijze. Ze wijdt zich aan de armen van de stad en bezit een gave om zondaars tot inkeer te brengen. Daarnaast heeft ze grote invloed op de politiek in Europa in de veertiende eeuw. Ze zorgt ervoor dat paus Gregorius XI zijn Franse standplaats Avignon verlaat en terugkeert naar Rome. Dat doet ze door persoonlijk naar Avignon te gaan en de paus als het ware bij de hand te nemen en naar Rome te leiden. Op talloze manieren probeert ze bij te dragen tot de eenheid van de kerk in de westerse wereld. In 1970 is ze door paus Paulus VI uitgeroepen tot kerkleraar.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard.

Psalm 67:2-5
God, wees ons genadig en zegen ons: laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen: in heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken u loven, God: dat alle volken u loven.
Laten de naties juichen van vreugde: want u bestuurt de volken
rechtvaardig en regeert over de landen op aarde.

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard.

Bijbellezing

Stilte

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard.

Tertullianus, een kerkvader uit de tweede eeuw, schreef: » Bovenal wilde de Leraar van de vrede en Leermeester van de eenheid niet dat ieder voor zich en apart bidt. Wie bidt moet dat niet alleen doen voor zichzelf. We zeggen niet: ‘mijn Vader die in de hemel zijt’ of: ‘geef mij heden mijn brood’. Niemand verzoekt alleen voor zichzelf om vergeving van schuld, en niet in verleiding komen en bevrijding van de boze, dat vraagt niemand voor zichzelf als enige. «

Bid voor je collega’s

Wij willen vechten voor eenheid, net als Catharina. Dus bidden wij met Jezus mee: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in U, laat hen ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en U in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U mij liefhad.”

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)